FLex BV
Juridisch advies
Disclaimer
Alere Juristen
 

DE ENGELSE LIMITED ( LTD.)

In 1996 is binnen de Europese Unie (EU) bepaald, dat vennootschappen uit EU-lidstaten gelijk gesteld zijn aan (en dus ook gelijk behandeld dienen te worden als) rechtens gelijke vennootschappen uit andere EU-lidstaten (richtlijn 68/151/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen). De eisen van oprichting blijven gelden zoals die gelden in het land van oprichting. Dit houdt voor de Engelse Limited (LTD.) in dat deze niet notarieel opgericht hoeft te worden en dat er geen verplichte kapitaalstortingeis aanwezig is. De aansprakelijkheid van de LTD. is slechts beperkt tot 1,=. Statutaire wijzigingen, zoals onder meer aandelenverkoop, kunnen door middel van onderhandse akte doorgevoerd worden, al reeds een dag na oprichting. Engeland accepteert de Trust, waardoor het mogelijk is aandelen anoniem te houden. Hierdoor vormt de LTD. een voordelig en goed alternatief voor de toch wel omslachtige en dure Nederlandse B.V. Uit cijfers van onder andere de KvK en het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het gebruik van de LTD. in Nederland, sinds 1996 sterk is toegenomen. De Nederlandse overheid heeft door middel van de invoering van de “Wet op de Formeel Buitenlandse Vennootschappen” (WFBV) getracht het gebruik van de LTD. in Nederland tegen te gaan. Echter na uitspraak van het Europese Hof van Justitie is in het “Inspire Art-arrest” bepaald dat de WFBV op bepaalde punten in strijd was met de Europese wetgeving. Dit betekent in het kort gezegd dat de WFBV alleen nog voor buitenlandse vennootschappen, afkomstig uit landen die niet tot de EU behoren, van toepassing is. Gevolg van deze uitspraak is dat de Engelse Limited bij inschrijving in het Nederlandse Handelsregister aan veel van de eisen waaraan de Nederlandse B.V. dient te voldoen, niet hoeft te voldoen.

Door de gelijkstelling van de LTD. aan soortgelijke vennootschappen binnen andere EU-lidstaten is het mogelijk om de LTD. te gebruiken voor het ontvangen van een “gouden handdruk” of “ontslagvergoeding” of het geruisloos voortzetten van een bestaande Onderneming met versnelde afschrijving van de Goodwill.

De LTD. heeft dus alle voordelen van de Nederlandse B.V. maar niet de nadelen ervan. En behoudens Nederland, België en Duitsland heeft de LTD. internationaal gezien een uitstekende reputatie.

Voordelen:

·          Snelle en gemakkelijke oprichting.

·          Aantrekkelijke oprichtingsprijs.

·          Geen antecedenten- of naamsonderzoek.

·          Geen notariskosten.

·          Statuten kunnen door middel van onderhandse akte, dus zonder tussenkomst van notaris,
    gewijzigd worden.

·          Geen kapitaalstortingeis

·          In rechten gelijkwaardig aan de Nederlandse B.V.

·          Dezelfde juridische scheiding van zakelijk en privé als de Nederlandse B.V.

·          Uitstekend te gebruiken als holding in structuren met een hoog fiscaal rendement.

·          Internationale en professionele uitstraling.

.          Anoniem aandeelhouderschap mogelijk.

 

   
 
   
 
 
 
 
  webdesign by webdesigners.nl © 2007-2018, CMS by Livesite.nl